Innehåll:          

 

Östhammar utvecklades snabbt vid tiden för förra sekelskiftet. 

Många hantverkare flyttade till staden. Östhammar blev kurort med badanstalt. Badgästerna strömmade till och det blev liv och rörelse i staden  sommartid-.

 Staden fick också eget ångbåtsbolag med trafik både på Stockholm och Gävle. 

Därtill blev Östhammar hemorten för en segelskeppsflotta på inte mindre än 20 fartyg