Om hemsidan

enna hemsida handlar om Östhammars historia från det den första byn kom till vid Edshammaren till badortsepoken.
När det gäller avsnittet om medeltiden har källorna varit bl a de tryckta urkundssamlingarna Städernas privilegier och förordningar, Skandinaviens hävder, Finlands medeltidsurkunder och Stockholms tänkeböcker.
Avsnittet om vad som skedde i Östhammar under 1600-talet och 1700-talet bygger främst på Tor Schrams bok.
Berättelsen om Östhammar vid slutet av 1800-talet, sjöfartshistorien, Mörkrebackemordet och badortsepoken har hämtats från många källor. Bl a kan nämnas Gustaf Liefwendals Östhammarsminnen, samt åtskilliga artiklar i Östhammars Tidning, bl a av signaturen Bidivind, dvs Oscar Hellman.
Det rör sig här om mycket text och en hel del bilder. Detta är knappast ett material som man sträckläser på Internet. För den som vill läsa i lugn och ro och spara på telefonräkningen finns denna skildring - väsentligt utökad - också som ebok på en cdskiva inklusive läsprogram. Skivan finns på Östhammars bibliotek, kan lånas eller köpas.