100 000 dog i pesten

et anses att 100 000 svenskar dog i pesten. Digerdöden drabbade Sverige i mitten av 1400-talet och den gången lade farsoten hela landsändar öde. Andra pestepidemier bröt ut på 1500-talet och 1600-talet.
1709 spred sig en ny fruktansvärd pestepidemi från Turkiet norrut.
Sommaren 1710 rasade pesten i Riga och i juni kom farsoten med ett skepp från Riga till Stockholm.

Farsoten drabbade Stockholm med full kraft


Till en början med blev det bara enstaka dödsfall, men i augusti fann myndigheterna att farsoten drabbat Stockholm på allvar. Sjukdomen hade hög dödlighet, vanligen dog 80 procent av de smittade, vanligen inom tre dagar. Den smittade fick blåsor på huden, insjuknade i hög feber med yrsel och mattighet och stora svarta bölder bildades på kroppen.
Myndigheterna utfärdade drakoniska bestämmelser. Skepp fick inte löpa in i hamnen utan ligga i karantän i 40 dagar och vid stadstullarna stoppades alla som inte hade sundhetspass.
Det beslöts om sträng karantän för dem som smittats. Om någon hade smittats i ett hus skulle det målas ett vitt kors på porten och ingen fick sedan besöka huset annat än läkare, präst eller likbärare.
Under det halvår, som pesten rasade i Stockholm, dog 20000 personer, dvs en tredjedel av stadens befolkning. Särskilda "fattigkyrkogårdar" inrättades där de döda jordades utan ceremonier och svepning i massgravar.
Myndigheterna föreskrev för landet i övrigt att de döda skulle "jordas i backen" utanför städerna, . Läkarna stod hjälplösa. De visste inte hur pesten spreds, men trodde att det kunde ha något med dålig luft att göra. Därför röktes det med enris i husen och tändes eldar på gatorna med enris och illaluktande ämnen som svavel och salpeter.
I dag vet vi att pesten spreds genom råttor, eller rättare sagt med råttornas löss och loppor. Detta förklarar varför pesten alltid rasade under varmare årstider. Fram mot vintern, då kylan satte in, dog råttornas parasiter och därmed upphörde också pestepidemin.
Med skepp och inte minst skeppsråttor spreds pesten längs hela kusten. 1711 blossade sjukdomen upp igen i bl a Blekinge och Skåne. I Karlskrona, som drabbades särskilt hårt, dog 6 000 människor.
Man räknar med att ca 100 000 människor dog i pesten 1710-1711.