Maj 2009

u hälsar vi sköna maj välkommen. Det är äntligen vår. April kom med de första våraningarna. Det blev en vacker påsk men i övrigt var det väl ett ganska typiskt aprilväder med växlande väder, ibland grått och kyligt, ibland rena försommarvädret.

Egentligen började Öregrundsvåren den 8 april. Lions i Öregrund lägger nämligen ut en sten på isen i den inre hamnen. och den dag då går genom isen och sjunker kan man börja hysa vårkänslor. Stenen, som vägde ca 200 kg, sjönk klockan 22.45 den 8 april. Som vanligt ordnades det i år med vadslagningen om när stenen sjunker. Det kostar en liten slant att gissa. I år gissade 337 personer och Lions fick därmed in 6 740 kronor. Hälften går till vinnaren, resten till Akademiska sjukhusets barncancerfond.

Tallparken tillhör Öregrunds omistliga skönhetsvärden, och den skall nu göras tillgängligare, likaså strövområdena omkring, som Hummelfjärden. Den nya Hummelfjärdsgruppen arbetar nu med detta mål. Hummelfjärden, som en gång var en vacker liten sjö är i dag nästan igenväxt med vass och det lilla dike som en gång förband sjön med havet har nästan helt slammat igen.

Gruppen vill återskapa förbindelsen med havet, röja bort vassen och återskapa den fria vattenspegel. Därtill vill man anlägga grillplatser vid sjön samt förbättra de många vandringsstigarna så att det blir lättare att ta sig fram.

Planerna på en ny tennishall i Öregrund har nu fått kommunens stöd. Det gamla tennistältet är 30 år gammalt och i ett miserabelt skick. Tennisklubben vill därför bygga en modern trähall, där det förutom tennisbanor också skall finnas banor för boule. Vid ett av kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden i början av april beslöts att fritidsnämnden skulle få uppdraget att arbeta med ärendet.

Till aprils positiva nyheter får väl också nämnas att Öregrunds Företagarförening får ett EU-stöd på 3,6 miljoner för att arbeta med kompetensutveckling inom ett åttiotal företag i Öregrund och på Gräsö. En annan positiv sak är att Vårdcentralens läkarproblem lösts. Första maj skulle den ena läkaren gå i pension och den andre är sjukskriven. Nu har dock läkarfrågan lösts och Vårdcentralen kommer att hållas öppen som vanligt.

Tyvärr hade vi inte möjlighet att fira Valborg i Öregrund detta år. Skada, för det var nog en ganska unik valborgsbrasa, nämligen ett bål ute på vattnet utanför badhusparken.

Vattenfall höll ett samrådsmöte på Societetshuset den 29 april. Vattenfall vill bygga 15 stora vindkraftverk vid  Biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftsverk. Vi minns väl alla Bohus Energis planer för några år sedan. då det företaget ville bygga en mängd stora vindsnurror i Grepen, ett miljömord som gav upphov till en opinionsstorm som sent skall glömmas. Den gången bildades föreningen Livskvalitet och Bohus Energi kunde aldrig förverkliga sina planer. Nu rör det sig om en mindre anläggning. Nu kommer snurrorna att byggas i land och inte till sjöss.Vi kommer att återkomma när det gäller Vattenfalls planer i vår nästa Aktuellt-krönika!

Maj 2009

Stig Sandelin