Cedrics förlisning


en lilla ångaren Cedric var på väg från Grimsby till Gävle med en stenkolslast. Hon var byggd i England 1881 och mätte 793 registerton. Det var en vecka före jul 1910 och det var nu bara några timmars färd till destinationshamnen. Vinden var sydostlig, tidvis med kulingstyrka. Sjön gick hög och då och då siktade man dimbankar, Det var en kall natt med temperaturer kring noll.

Cedric passerade Örskär och man satte kurs norrut. Ångaren törnade på just då vaktombyte skett . Den avlösta vakten var på väg till kojs då fartyget skakade till våldsamt.

Det är troligt att Cedric blev ett av de många offren för Argos grund. Långt ute i havet, sju sjömil norr om Örskärs fyr, ligger nämligen en lömsk grundklack med bara 5 - 6 meters diameter. Där står i dag en kasunfyr. Grundet upptäcktes 1863, men det skulle dröja länge innan grundet utmärktes, först med ett fyrskepp och sedan med fast fyr. (Bilden: Cedric vid kaj).

Alla rusade upp på däck. Sjöarna vräkte då in över däck. Kaptenen och några av matroserna rusade fram till livbåten, De svängde ut dävertarna och kaptenen hann just kapa taljrepet med en yxa då ångaren försvann i djupet. 

Hela besättningen hamnade i vattnet och kämpade förtvivlat i suget och vattenvirvlarna efter det sjunkande fartyget. Nio av dem lyckades dock komma upp igen ur virvlarna. De kämpade sig fram mot den kantrade livbåten, som flutit upp tack vare de vattentäta lufttankarna.

Med yttersta ansträngning lyckades de ta sig upp på den kantrade livbåten. Av de övriga i besättningen syntes ingenting.

Snart insåg männen att de inte skulle kunna hålla sig kvar på den kantrade livbåten. Vågorna sköljde ständigt över. På andrestyrmannens förslag enades de om att försöka vända båten på rät köl. Detta lyckades dem också med förtvivlade ansträngningar och till sist kunde de fullkomligt utmattade ta sig ombord.

Sjöarna bröt ständigt över den vattenfyllda båten och männen satt där i decemberkylan med vattnet upp till midjan. Det fanns några åror kvar i båten och med hjälp av dem kunde man hålla den tungrodda farkosten mot sjön.

Alla var utmattade

Alla var utmattade av kölden och strapatserna. Kocken, som vanligt den yngste ombord, var den som först dukade under. Sex man dog i båten, kocken Frennesson, matroserna Wicklund och Karlsson, eldarna Lundin och Olsson samt andrestyrman Nilsson. Karlsson förlorade förståndet, eldaren Lundin blev sinnesförvirrad och kastade sig ur båten och drunknade. Senare var inte heller Nilsson och Olsson vid sina sinnens fulla bruk,

De tre övriga, kaptenen, förste maskinisten och en däckspojke, höll sig ständigt i rörelse, masserade sina frusna lemmar och lyckades undgå att förfrysa.

På eftermiddagen fann kaptenen en yxa i båten. Med denna lyckades han få loss en av lufttankarna, som blev ett effektivt öskar. Efter att ha vräkt de omkomnas lik överbord lyckades de tre överlevande få båten läns.

Vid tiotiden på kvällen nådde de land vid Ängskärskobben vid Örskär. Det var en liten holme. Regnet föll, kölden var svår  och de tre var fullkomligt uthungrade och utmattade. På morgonen fann de dock en stig som ledde till en fiskarstuga. där de blev omhändertagna.

Cedrickatastrofen krävde tolv mans liv.

Cedrjcs ankare pryder nu sjömansgraven vid Öregrunds kyrkas norra gavel.