n ebok är helt enkelt en bok som man läser på dataskärmen istället från en papperssida. Man får upp en textsida och kan bläddra precis som i en vanlig bok. I dag lånar t o m biblioteken ut eböcker.


Själv har jag producerat en hel del eböcker. Bland dessa märks eboksupplagorna av mina böcker Så var det förr i Öregrund och Öregrund Roslagens pärla samt den opublicerade romanen Stad i Skymningstid.

Böckerna finns på cd-skivor. Det är två eller tre böcker på varje skiva samt ett läsprogram, klart för inladdning. 

Eböcker: CD-skivor som kan beställas:

CD 1: Så var det förr i Öregrund, Öregrund Roslagens pärla,
CD 2:
Badortstiden i Öregrund, Stad i skymningstid. 
CD5:
Tolkningar av Öregrunds domböcker från 1600-tal till sent 1800-tal.
CD6:
Östhammar förr, Stad i skymningstid.
Läsprogram klart för installation medföljer samtliga cd-skivor.

Ljudböcker: CD-skivor som kan beställas:

Det har också blivit en del ljudböcker. De är i MP3-format och skivorna kan lätt kopieras till t ex de små populära mp3-spelarna. Kan också avlyssnas på datorn.

LCD1: Så var det förr i Öregrund
LCD2: Badortstiden i Öregrund
LCD3: Öregrundskrönikan: 48 kapitel om stadens historia.
LCD4: Öregrundsguiden: Gör en stadsvandring på egen hand.
LCD5: Badortsliv i Öregrund på 20-talet
LCD6: Öregrund på 1900-talet

Min tanke har inte varit att starta ett bokförlag utan att kunna erbjuda böcker, som inte längre finns på bokmarknaden eller som behandlar ett så smalt ämne att bokförlagen inte är intresserade.

Då det alltså  inte är fråga om kommersiell bokutgivning har priset per skiva satts till 60 kr, detta för att täcka framställningskostnad och porto.

Beställ från:  stig.sandelin@swipnet.se