Den hemska pesten

År 1710 drabbades Sverige av en fruktansvärd pestepidemi, som tog flera offer än kriget. Man räknar med att omkring 100 000 människor i vårt land dukade under för denna hemska farsot. En pestsmittad skuta kom till Öregrund och snart spred sig smittan från gård till gård. Hela familjer utplånades och efter epidemin stod åtskilliga gårdar tomma i staden. 138 personer, en tredjedel av stadens befolkning, insjuknade och dog. Även stadens borgmästare Anders Höök avled.

Bilden: En pestläkare i skyddsdräkt