Bardowie och Fylgia


ögkallegrund och de omgivande grunden har blivit många skepps bistra öde. I en rykande snöstorm den 10 oktober 1910 rände den norska fullriggaren Bardowie på ett tvåmetersgrund nordväst om Högkallegrund.

Bardowie var det största segelfartyg som blivit vrak i dessa farliga vatten. Fartyget var bvggt 1891 i Glasgow, på 2000 registerton, 84 m långt och helt byggt i stål. Detta fartyg, som sedan såldes till ett rederi i Sarpsborg i Norge, var mycket påkostat. Inredningen var i teak och mahogny. det fanns eleganta hytter med alla moderna bekvämligheter och ett promenaddäck.

ardowie hade lastat in trävirke i Sundsvall och var destinerad till Sydney i Australien. Fartyget hade 23 mans besättning.

Tio timmar tidigare hade det seglat från Sundsvall. Det hade blåst upp till storm och det var också tidvis tjocka. Så småningom lättade dock tjockan och det blev klart väder. Vid midnatt siktades en fyr som den vakthavande styrmannen antog var Grundkallen. Kaptenen, som kort därefter övertog vakten, var dock tveksam och beordrade kursändring för att styra ut från land. Han misstänkte att det istället var Örskärs fyr, vilket det också var. (Bilden: Bardowie).

Plötsligt siktades land, kaptenen gav order om vändning, men vid själva giren stötte rodret mot ett grund och slets loss. Bardowie kastades upp på grundet.

Det gavs order om att en livbåt skulle göras klar. En besättningsman missförstod ordern och började fira ner en livbåt. Åtta man kastade sig i båten, men något gick fel och livbåten störtade ner mot vattnet med fören först. Livbåten krossades mot fartygssidan och de ombordvarande slungades ut i det iskalla vattnet.  Livbojar kastades ner, men i mörkret kunde man inte se de nödställdas kamp för livet i den upprörda sjön och stormens dån dränkte alla nödrop. De försvann en efter en.

Dagen därpå upptäckte fyrpersonalen på Örskär att en stor fullriggare grundstött vid Högkallegrund. Senare på dagen anlände bärgningsfartyget Belos och bärgade besättningen.

Det mesta av lasten bärgades under de kommande veckorna. I början på november blåste det dock upp till storm. Då kantrade Bardowie och gled ned från grundet.

Fylgiakatastrofen

Den värsta olyckan i modern tid i dessa vatten  var dock när Svenska Lloyds Fylgia gick under på Högkallegrund, samma grundklack som blev Bardovies öde.

Fartyget var byggt 1919 i Limhamn, mätte 1069 registerton och hade vid förlisningen 21 man ombord, som alla omkom.

Fylgia hade lastat in trävirke i en del norrlandshamnar och var destinerad till spanska och franska medelhavshamnar. Den 21 oktober 1924 lämnade hon Härnösand med kurs söderut.

Det var hårt väder och snötjocka. När snötjockan började lätta på onsdagseftermiddagen den 22 oktober stod fyrpersonalen på Örskärs fyr och spanade i kikare över vattnen. Då upptäckte de att en ångare strandat vid Högkallegrund. De kunde inte identifiera fartyget och då vraket ständigt överspolades av sjöarna drog fyrpersonalen slutsatsen att det inte kunde finnas någon ombord. Sjön gick så hög att man inte vågade skicka ut någon båt, och först dagen därpå kunde några fiskare från Norrboda ta sig ut till olycksplatsen.

Man hade gott hopp om att finna överlevande, även om nu själva vraket spolats bort från grundet. Vinden var nordnordvästlig och det fanns gott om öar och skär i vindriktningen. Hade man hunnit sätta ut livbåtarna kunde överlevande ha tagit sig i land.

Fiskarna fann en livboj vid Fluttuskären med fartygsnamnet Fylgia och en hel del vrakgods. Under de kommande dagarna genomsöktes skären närmast haveriplatsen - det var 80 Gräsöbor som deltog i spaningarna - utan resultat.

Fylgia hade gått under med man och allt. Det fanns ingen överlevande som kunde berätta om vad som hade hänt. Ingen vet, men det har spekulerats mycket om vad som kunde ha orsakat katastrofen.

Vad man vet är att Fylgia hade en stor däckslast trävirke. Enligt en del uppgifter var den mycket hög. Den kan ha förskjutit sig, man kan som i fallet Bardovie förväxlat fyrar eller kanske råkat ut för ett maskinhaveri.

Fartyget kom ur kurs i snötjocka och storm. Strömsättning eller ett maskinhaveri kan också ha medverkat.