Detta är Stig Sandelins hemsida med lite båtnostalgi. Här berättas om båtsportens historia, om märkliga båtar och mycket annat om båtliv i svunna dagar. Därtill berättas om några fantastiska, i dag glömda, långfärder, som gjordes med kanoter och motorbåtar, bl a Herman Lantz äventyr, Gustaf Nordins paddlingsfärd till Paris, Uno Ekbloms atlantfärd med motorbåten Eckerö och berättelsen om Aina Cederbloms märkliga snurrefärder. Det finns också ett urval kåserier om Brygg-Kalle, Slipis och de andra i Algvikens Segelsällskap, en kåseriserie, som gick under flera år på 1970-talet i Båtnytt. Under min tid på Båtnytt gjorde jag också många reportage om färder på kanaler och inomlandsvatten. Några av dem jämte lite tips om kanalfärder och slussning ingår också.

 


.
Hit Counter