Roslagens pärla

Stadsvandring

Skatenpromenad

Hembygdsgården

Populärt resmål

Information

 

 

 

 

regrund är i dag Nordupplands populäraste turistmål. Hit söker sig varje sommar tusentals turister med bil, båt eller buss för att uppleva havets närhet och finna avkoppling i en charmfull småstadsmiljö. 

Bad, sol och hälsa var den gamla kurortens motto, och detta gäller också idag.

Sommartid vänder tusentals fritidsbåtar stäven mot Öregrunds skärgård. Här är det lätt att finna ostörda, skyddade hamnplatser.

Vill Du veta mer om denna skärgård, så knappa på:

 

                     Öregrunds skärgård