Öregrundskrönika 1555-1600

5. Krig och gästningar

Krigen rasade under många år. Fienden kom dock aldrig till Öregrund, men staden drabbades dock ändå hårt.

1563 bröt det nordiska sjuårskriget ut och sedan följde nya krig i öster mot ryssarna. Det blev utskrivningar av båtsmän till flottan, extra skatter, rekvisitioner av Öregrundsbornas skepp för transporter och inte minst gästningar, dvs inkvartering av soldater.

Det är också möjligt att det inte bara var knektar, som inkvarterades i stugorna. I en handling från 1563 nämns att en befallningshavare fick i uppdrag att förflytta fångar från staden. Det fanns inga läger för krigsfångar, utan de brukade bli tvångsinkvarterade i städerna.

Det var också vanligt att knektar inkvarterades i staden för längre eller kortare tid. Borgarna fick dock en viss ersättning, även om den var låg. Stugorna var små på den tiden och vanligen sov alla, husbondsfolk drängar och pigor, i köket. Det var trångt, för nu skulle man ju också ge husrum åt en eller flera soldater.

1572 kom Upplands ryttare till staden, 1577 red Upplands ryttare in i staden igen, några år senare Smålands ryttare. Så sent som 1591 inkvarterades soldater i Öregrund, som sedan skeppades till Finland  med Öregrundsbornas skutor.

Öregrunds skutor togs vid flera andra tillfällen  i anspråk för Kronans transporter. Vid ett tillfälle i början av 1570-talet beordrades alla Öregrunds skutor till Stockholm för att överföra soldater till Finland, 1577 rasade kriget i Estland och Finland. Fogden Per Skräddare gav då borgaren Erik Olsson Kaxe order att skeppa 26 hästar och 30 knektar till Viborg. Borgaren Hans Månsson fick också order att skeppa över soldater och Måns Jönssons skepp beordrades till Reval - Tallinn- med spannmål. Några år senare fick öregrundsskepparna transportera Smålands ryttare till Norrtälje och frakta torkad fisk till garnisonen i Narva.

Under 1500-talets sista år blev det äntligen fred och Öregrundsborna kunde börja hoppas på bättre tider. Trots krig, pest, storbrand och umbäranden hade dock staden växt. Invånarantalet hade flerdubblats sedan dess då man flyttat tillbaka. Det enda orosmolnet var det nya hotet mot stadens sjöfart. När hertig Karl - han blev sedan kung - efter segern då den katolikanstrukne Sigismund drevs ur riket - så beslöts att Öregrund bara skulle få sända två fartyg utrikes per år. Mer om detta berättas i kapitlet om stadens sjöfart.