Innehåll:

 

                  

Östhammar kom till på medeltiden redan på kung Albrekts tid och har en lång, intressant historia. På denna hemsida berättas det om hur den lilla byn vid Edshammar utvecklades till en stad med fogdeborg, som var huvudorten i Östhammars län, om flyttningen till Öregrund och återflyttningen, tvisterna med grannstaden, rysshärjningen och om sjöfart, ångbåtstrafik och badortsliv vid tiden kring förra sekelskiftet.