PRO
har sin egen
folkrörelse


 

 

PRO Öregrund
Årsplan för år 2009

Jan 20     Veteranvetartävling.
Feb. 16    Årsmöte, musikunderhållning, servering.
Mars 9      Månadsmöte, underhållning, servering, modevisning av
                  seniorkläder               
April 6       Månadsmöte med vårlunch, underhållning, sång och musik
 "         */        Bussresa en dag
Maj 4         Månadsmöte, musikunderhållning, servering
Juni 8        Friluftsmöte i Tallparken, underhållning
Aug.
*/       Bussresa, flerdagars.
  "     
*/      Båtresa, Sundsveden 
Okt. 5       Månadsmöte, underhållning, servering.
  "    
*/       Bussresa en dag.

Nov.9        Månadsmöte, budgetförslag, årsavgift, underhållning, servering.  
Dec.7        Månadsmöte med Luciafirande, underhållning och servering
    

2010

Febr.15    Årsmöte, servering, underhållning
                  
*=Tid och plats bestämmes senare.    
Om ej annat angives är lokalen: Societetshuset, Öregrund.  och tid kl 13.00
 

                          *********************

                  Styrelse för Öregrunds Pro år 2009


Ordförande: Anders Arvidsson, tel 0173-30333
Sekreterare: Ragnar Ottosson, tel 0173-30019
Kassör: Lars-Erik Hammar, tel 0173-31606
Studieorg: kulturansvarig: Eva Wiberg, tel 0173-33321
V.Ordf: Wirginia Hellman, tel 0173-33575
Ledamot: Jan-Olof Swärdh, tel 0173-30052
Ledamot: Thyra Åström, tel 0173-33252
Ledamot: Eva Lundgren, tel 0173-30664

Aktiviteter: Studiecirklar, motionspromenader,                                               motionspromenader, stavgång och boule. 

Musikledare: Ola Wallin
Reseorganisatör: Ragnar Ottosson, Ewa Lundgren