SeniorNet Östhammar

eniorNet Östhammar bildades 1999 och vill med sin verksamhet arbeta för att personer äldre än 55 år skall ges tillfälle att pröva och lära sig att använda datorer och Internet, samt medverka till att få utbildning i datakunskap till så lågt pris som möjligt, ge medlemmarna inköpsråd m m. 

Dessutom vill vi inbjuda till en trivsam samvaro, där vi kan diskutera våra dataproblem, hjälpa och inspirera varandra och få del av den kunskap som finns hos olika medlemmar.

I första hand vänder sig föreningen till personer bosatta i eller med nära anknytning till Östhammars kommun.  

Föreningen är ansluten till riksorganisationen SeniorNet Sweden och medlemskap i denna är en förutsättning för medlemskap i Östhammarsföreningen. SeniorNet Sweden anordnar bl a en årlig surfdag på landets bibliotek.

Under de gångna åren har SeniorNet Östhammars medlemmar kunnat samlats till medlemsmöten i kommunens datasal. Det har därvid anordnats föredrag om bildbehandling, programvara, hur man gör hemsidor m.m. samt getts tillfälle att surfa på Internet (bilden).

Vidare har bl a grundkurs i datakunskap anordnats i samarbete med ABF, och många av våra medlemmar har där redan utvecklat sitt datakunnande och gått vidare till fortsättningskurser. 


Vidareutbildning i olika program finns också i våra planer för 
framtiden.

SeniorNet Östhammar har i dag ett fyrtiotal medlemmar. Ytterligare uppgifter om föreningen och om medlemskap: Gerd Vading 0173 215 49