Skeppsbrottens kust

Innehåll:

Många fritidsbåtar söker sig till Öregrunds skärgård. Det är en skärgård, som skyddas av en rad stora öar, vilka ligger som en vågbrytare mot havet.
Utanför dessa skyddande öar ligger en utskärgård av helt annan karaktär, öppna vatten  med hundratals grynnor och grund, en skärgård, som en gång i tiden ansågs tillhöra Sveriges farligaste vatten. Även Grepen har krävt sina offer. Där har under tidernas lopp hundratals fartyg förlist.  
Här skall vi berätta om några av dessa dramatiska händelser - fregatten Bellonas grundstötning, om hur Cedric, Fylgia, Bardowie och Vesta led skeppsbrott, samt om den tragiska Örskärolyckan för över hundra år sedan.