Innehåll:

           

Sjuttonhundratalets två första årtionden var en svår tid för Öregrund. Det stora nordiska kriget rasade, hårda skatter drabbade alla, öregrundsskeppare råkade ut för svåra krigsförluster, fångar förlades i staden och svenska dragoner tvångsvärvade nya rekryter. Därtill drabbades staden svårt av pesten.