Om den här sidan

Stig hade en egen hemsida där han berättade Öregrunds historia. Den fanns länge på Internet, och fortsatte ligga kvar, även efter Stigs död.

Rent tekniskt låg hemsidan hos Tele2/Swipnet, och när dom lade ner sitt webbhotell 2014 flyttades alla hemsidor som då låg där över till .SE's Internetmuseum. Den 25:e maj 2018 trädde EU's nya lagstiftning GDPR i kraft, med syfte att stärka den personliga integriteten. Dessvärre betydde det att alla gamla hemsidor som saknade upphovsmannens aktiva godkännande stängdes ned. Så även Stig Sandelins.

Det här har varit en populär hemsida, och den var länkad till, från många andra Öregrundsrelaterade sidor. Att den bara skulle försvinna känns enormt tråkigt, för att inte tala om den lokalhistoriska förlust det skulle innebära.

Så jag gjorde en kopia av allt och flyttade den till en ny, egen, adress där den inte riskerar att försvinna. Syftet är bara att bevara delar av ett digitalt arv från en man som gjorde fantastiska förtjänster åt Öregrund

Om du anser att du äger upphovsrätten till materialet och vill att något ska tas bort, mejla mig.

Öregrund den 8 juni, 2018

/thomas strindberg