Innehåll:

Varför inte styra mot norr i sommar? Öregrunds skärgård är faktiskt ett drömmål för båtfolk. Här finns de skyddade vatten med smala passager, där man fortfarande kan se timrade sjöbodar med vasstak, en mellanskärgård med skogiga öar och varma berghällar, men också vida vatten och havsskärgård.
Öregrunds skärgård är ingen liten arkipelag.Från Simpnäsklubb till Örskär längst i norr är det 40 sjömil, från Östhammar i väster till Understens fyr i öster är det 17 sjömil. Större delen av denna övärld ligger inom Östhammars kommun, och någon har räknat ut att kommunens strandsträcka är hela 4 000 km lång.
Här är det längre mellan sommarstugorna än i Stockholms skärgård. Det är sällan något problem att finna sin egen lilla skyddade vik där man kan göra strandhugg och man riskerar inte heller att möta några jättefärjor.